Technieken

thermische lekkage

We maken gebruik van thermografie om de gebreken in de thermische isolatie van een gebouw op te sporen. Met een thermografische camera maken we een visuele weergave van de temperatuur in de leidingen. De temperatuurverschillen worden met verschillende kleuren weergegeven.

Bij lekkage zien je een temperatuurverschil rond de leiding. Met een drukmeting kunnen we dan kijken of er wel degelijk een drukverlies in die leiding zit. Ook lekken in verwarmingsbuizen, bouwkundige lekkages en isolatieproblemen kunnen we snel opsporen met thermografie. Bij een plat dak scannen we het dak en lokaliseren we snel de gebieden waar vocht ingesloten zit of waar de isolatie beschadigd is.

0900103000_TrotecT660

Om te bepalen of er vocht aanwezig is in een woning/gebouw worden er vochtmetingen uitgevoerd. Hierbij wordt er met de vochtmeter op de muren, vloer, pleisterwerk of plafond gemeten. Het toestel geeft onmiddellijk op een schaal weer hoe vochtig de ondergrond is. Het is mogelijk dat er een afwijking zit op de meetwaardes tussen verschillende meettoestellen. Duit heeft onder andere te maken met de ijking van het toestel. Daar de meeste toestellen meten op basis van geleiding, is enige voorzichtigheid aangewezen. Het uitvoeren van een vochtmeting is de eerste stap in het opsporen van de oorzaak van een waterinfiltratie.

Naast het meten van vocht in constructies zijn er ook vochtmeters die de relatieve vochtigheidsgraad (uitgedrukt in %)meten. In combinatie met een infrarood camera kunnen deze relatieve vochtigheidsmeters ook condensatieproblemen en koudebruggen opsporen in woningen/gebouwen.

RF-System-LAB-video-endoscoop_1

Een belangrijk onderdeel van een bouwinspectie is het uitvoeren van een endoscopisch onderzoek. In een bouwkundige constructie bevinden zich meerdere ruimten/gedeelten die niet toegankelijk zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan de spouw tussen twee muren, de ruimte onder een douchebak, ruimte onder een dichte trap, etc.

Om deze ruimte toch te kunnen inspecteren wordt gebruik gemaakt van endoscopie.

Dri-Eaz

Een lekkend dak? Een ondergelopen woning door hevig weer? Een lekkage in de badkamer? Waterschade na een brand? Waterschade drogen betekent de luchtvochtigheid continu laag houden zodat het vocht aan de natte ruimte onttrokken wordt. Hoe sneller begonnen wordt met waterschade drogen, hoe groter de kans is dat vochtschade beperkt blijft.

Voor het verhelpen van waterschade is goede ventilatie vereist, en bovenal krachtige ontvochtiging. Om vocht zo snel mogelijk te verwijderen worden luchtdrogers ingezet. Een kleine tot middelgrote luchtontvochtiger of adsorptiedroger volstaat voor het drogen van waterschade bij kleine calamiteiten.